celkový pohled

Předmět grantu: oprava krovu, střešního pláště, klempířských prvků, bleskosvodu a komínu (nad částí B-Ostrovní ul.)

Grant: 1 100 000 Kč