celkový pohled

Předmět grantu: oprava střešní konstrukce, krovu, výměna krytiny a klemp. prvků, oprava narušených říms 

Grant: 1 300 000 Kč