celkový pohled

Předmět grantu: obnova vstupní haly, obnova schodiště   

Grant:  800 000 Kč