celkový pohled na objekt 2

Předmět grantu: restaurování  maleb stropu hlavní lodě

Grant: 2 000 000 Kč