celkový pohled 1

Předmět grantu: oprava krovu a střechy -  severovýchodní křídlo 

Grant: 700 000 Kč