celkový pohled

Předmět grantu: oprava uličních fasád 

Grant: 450 000 Kč