celkový pohled na dům

Předmět grantu: restaurování 3 malovaných záklopových stropů, obnova výzdoby 

Grant: 800 000 Kč

Žadatel odstoupil.