pohled na kostel

Předmět grantu: oprava  stropu a krovu v severní části střechy vč. sankt. věže - 1. etapa

Grant: 300 000 Kč