detail vikýře detail 4

Předmět grantu: výměna výplní stavebních otvorů (okna a dveře)

Grant: 1 000 000 Kč