střechy jižní křídlo celkový pohled

Předmět grantu:  kompletní oprava střešní konstrukce včetně výměny prejzové krytiny jižního křídla Strahovského kláštera    - část 2.etapy - rok 2011

Grant: 2 500 000 Kč