Celkový pohled na objekt

Předmět grantu: výkladce v přízemí - výměna 

Grant: 250 000 Kč

PŘED:

výkladce  detail 2   výkladce  detail 1

PO:

výkladce po opravě