okna detail 1

Předmět grantu: výměna špaletových oken 

Grant: 500 000 Kč

PŘED:

Celkový pohled na objekt   okna detail 2   okna detail 3

PO:

celkový pohled na objekt   okna detail po   okna detail 1 po