fasáda objektu po

Předmět grantu: oprava fasády, výměna vstupních dveří

Grant: 250 000 Kč

PŘED:

celkový pohled na objekt   vstupní dveře detail 1   vstupní dveře a fasáda detail 2

PO:

vstupní dveře po    vstupní dveře detail po