celkový pohle na kostel

Předmět grantu: oprava fasády západ včetně restaurátorských prací - 1. etapa

Grant: 580 000 Kč

PŘED:

 věž detail 1    fasáda detail 1

PO:

 fasáda pohled od fary  fasáda průběh prací restaurátorské práce