celkový pohled na kostel

Předmět grantu: restaurování kamene - dasáda západ - I. etapa

Grant:  500 000 Kč

PŘED:

fasáda detail 3   fasáda detail 2   fasáda detail 1

PO:

celkový pohled na objekt po   podlaha portikus