umístění sochy sv. Jana Nepomuckého detail

Předmět grantu: restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého

Grant: 400 000 Kč

PŘED:

původní stav sochy    devastace sochy detail 1   stav sochy  dnes detail 2

PO:

socha sv. Jana Nepomuckého detail    umístění sochy sv. Jana Nepomuckého