celkový pohled na kostel

Předmět grantu: opěrná zeď - dokončení opravy fasády, restaurátorské práce - klenba - 3. etapa

Grant: 890  000 Kč

PŘED:

vypadlá část zdi detail 3   opěrná zeď průběh prací detail 2   Havarie opěrná zeď detail 1

PO:

celkový pohled s opěrnou zdí   opěrná zeď   oprava fasády   restaurátorské práce klenba po