Celkový pohled křestní kaple .jpg

Předmět grantu: oprava fasády kaple vč. statického zajíštění - 1. etapa

Grant: 200 000 Kč

PŘED:

omítka detail 1   omítka detail 2

PO:

celkový pohled na kostel fasáda   fasáda detail 1   fasáda detail 2