Celkový pohled na kostel

Předmět grantu: restaurování kamenných prvků pod římsou, oprava portiku

Grant: 1 300 000 Kč

PŘED:

kamenné prvky detail 2   kostel detail  1   kamenné prvky detail 3

PO:

osazování baldachýnu   Celkový pohled na kostel   detail baldachýnu   oprava podlahy portiku