Celkový pohled  na střechu prelartury kláštera

Předmět grantu:  oprava severní střechy prelatury - 3. etapa (krov, střešní krytina, klempířské prvky)

Grant: 2 500 000 Kč

PŘED:

krov detail 2   krov detail 1

PO:

oprava krovu detail po   oprava krovu po