vstup do kostela

Předmět grantu:  odstranění vlhkosti 

Grant: 150 000 Kč 

PŘED:

kanalizace přípravné práce detail 3   kostel detail vchodu 1   kanalizace detail 2   vlhkost v kostele detail 4

PO:

kostel odvodnění  úprava