Zeď kostela po detail

Předmět grantu:  restaurování vnitřní části obvodové gotické zdi 

Grant: 300 000 Kč

PŘED:

detail 1   gotická zeď detail 2   gotická zeď detail 3   gotická zeď detail 4

PO:

Zeď kostela detail 1 po   Zeď kostela po