severní strana presbytáře, lešení na ajižní straně 2008.jpg

Předmět grantu: oprava kamenného jižního a severního pláště, soklu

Grant: 600 000 Kč

PŘED:

detail římsy.jpg detaily.jpg detail stavu kamene 3.jpg detail stavu kamene 2.jpg