sv. Štěpán nedokončená část presbytář.jpg

Předmět grantu: dokončení opravy pláště presbytáře

Grant: 400 000 Kč

PŘED:

sv. Štěpán presbytář a boční kaple.jpg sv. Štěpán závěr presbytáře.jpg sv. Štěpán nedokončená část boční kaple.jpg