Repy-10-08-predsin12.jpg

Předmět grantu: restaurování beruonské malby - další etapa

Grant: 200 000 Kč

PŘED:

Repy-10-08-sakristie.jpg Repy-10-08-boc-kaple1.jpg Repy-10-08-boc-kaple2.jpg Repy-10-08-predsin8.jpg Repy-10-08-predsin7.jpg