cKostel Nanebevzetí Panny Marie.jpg

Předmět grantu: dokončení opravy soklu, restaurátorské práce

Grant: 400 000 Kč

PŘED:

sokl -pokračování.jpg sokl neprodyšně uzavřený cementovou omítkou.jpg nároží kostela.jpg restaurátorské práce.jpg