U Nikolajky 31

Předmět grantu: oprava fasády domu

Grant: 1 500 000 Kč

PŘED:

U Nikolajky 31 - vstupní partie    U Nikolajky 31 - okno    U Nikolajky 31- detail fasády

PO: