Předmět grantu: táhla v koruně kostela

Grant: 500 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí grantu.