Předmět grantu: j. z. v. stěny

Grant: 3 000 000 Kč