Maiselova 21 čp. 41Předmět grantu:
restaurování schodiště, podest, vestibulu 

Grant: 1 000 000 Kč

PŘED:

Maiselova 21 čp. 41  Maiselova 21 čp. 41  Maiselova 21 čp. 41  Maiselova 21 čp. 41  Maiselova 21 čp. 41

PO:

Maiselova 21 čp. 41 - po opravě Maiselova 21 čp. 41 - po opravě Maiselova 21 čp. 41 - po opravě Maiselova 21 čp. 41 - po opravě Maiselova 21 čp. 41 - po opravě Maiselova 21 čp. 41 - po opravě Maiselova 21 čp. 41 - po opravě Maiselova 21 čp. 41 - po opravě