Maiselova 17 čp. 39


Předmět grantu:
oprava fasády

Grant: 1 700 000 Kč

PŘED:

Maiselova 17 čp. 39  Maiselova 17 čp. 39  Maiselova 17 čp. 39  Maiselova 17 čp. 39  


PO:

Maiselova 17 čp. 39 Maiselova 17 čp. 39 - po opravě Maiselova 17 čp. 39 - po opravě Maiselova 17 čp. 39 - po opravě