Pohořelec 23 čp. 113

Předmět grantu: střecha, krov

Grant: 2 800 000 Kč

PŘED:

Pohořelec 23 čp. 113   Pohořelec 23 čp. 113   Pohořelec 23 čp. 113    Pohořelec 23 čp. 113  

PO: