Předmět grantu: rest. maleb, instalace kříže 

Grant: 300 000 Kč