Předmět grantu: střecha, fasáda, okna, dveře

Grant: 3 000 000 Kč