Předmět grantu: střecha, fasáda

Grant: 1 900 000 Kč