Předmět grantu: opr. věže, omítka, klemp.

Grant: 1 000 000 Kč