Předmět grantu: rest. nást. maleb, fasáda

Grant: 400 000 Kč