Předmět grantu: odvodn., omítky, nátěry, krov

Grant: 600 000 Kč