Předmět grantu: s. střecha, vstupní brána - rest.

Grant: 3 000 000 Kč