Předmět grantu: výměna oken, zateplení

Grant: 500 000 Kč