Předmět grantu: střešní krytina, latě, komíny

Grant: 1 100 000 Kč