Předmět grantu: uliční fasáda, klemp.   

Grant: 1 600 000 Kč