Předmět grantu: plášť presbyt., j. střecha

Grant: 800 000 Kč