Předmět grantu: nátěr fasády, oken, balkonů  

Grant: 700 000 Kč