Předmět grantu: obnova uliční fasády

Grant: 100 000 Kč