Předmět grantu: obnova kamenných obkladů, dlažeb a schodiště vč. zábradlí, litinový sloup

Grant: 1 000 000 Kč