Předmět grantu: výměna a oprava oken, dvorní fasáda  (dvůr provizoriátu)

Grant: 1000 000 Kč