Předmět grantu: celková oprava fasády

Grant: 100 000 Kč