Předmět grantu: oprava uliční fasády a restaurování štukových reliéfů

Grant: 100 000 Kč