Předmět grantu: oprava fasády, nátěr klemp.prvků

Grant: 100 000 Kč